Boomonderhoud

Bomen zijn een belangrijk onderdeel van ons milieu en leefomgeving. Een aantal eigenschappen wat bomen bieden zijn: schaduw, verbeteren van luchtkwaliteit, verminderen van geluidsoverlast en zorgen voor een mooie omgeving. Goede boomonderhoud is essentieel om ervoor te zorgen dat bomen deze voordelen blijven bieden.

Waarom boomonderhoud ?

Boomonderhoud is erg belangrijk voor de veiligheid en om te voorkomen dat ze een gevaar vormen voor de omgeving. Takken die boven de wegen of paden hangen, kunnen bij harde wind of storm losraken en schade veroorzaken aan de omgeving. Daarom is het belangrijk om de bomen van goed onderhoud te voorzien. Mocht het niet meer mogelijk zijn om onderhoud uit te voeren omdat de boom bijvoorbeeld erg ziek is, kan het nodig zijn om de boom te kappen. Maar toch wil je voorzichtig zijn met deze beslissing, aangezien die ook weer invloed gaat hebben op de omgeving.

 

Naast de veiligheidsproblemen, helpt boomonderhoud natuurlijk ook bij aan het behoud van de gezondheid van de bomen. Door dode takken te verwijderen, het bestrijden van plagen en ziektes en het snoeien van de boom, wordt de levensduur van de boom verlengd en blijft deze gezond. Daarnaast zorgt boomonderhoud ervoor dat ze de positieve eigenschappen behouden, zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit, verminderen van geluidsoverlast en zorgen voor een mooie omgeving.

 

Boomzorgplicht

De boomzorgplicht is vastgelegd in de wet en geldt daarom voor alle boomeigenaren. De eigenaren zijn verantwoordelijk dat er onderhoud en controle wordt uitgevoerd aan de bomen op het eigendom. Hierbij moet rekening gehouden worden met de veiligheid van de omgeving en de gezondheid van de bomen.

 

Wanneer een boom een risico voor de omgeving vormt, bijvoorbeeld doordat takken boven openbare wegen, voet- of fietspaden hangen en dit een hinder veroorzaakt, dan kan de eigenaar worden verplicht om maatregelen hiervoor te nemen. Daarom is het belangrijk om regelmatig boomonderhoud uit te voeren, om dit uiteindelijk te voorkomen.

 

Het niet naleven van de boomzorgplicht kan leiden tot aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door de boom. Wanneer er bijvoorbeeld een tak afbreekt, en dit veroorzaakt schade aan de omgeving, eigendommen van anderen of personen wordt de eigenaar van de boom hier aansprakelijk voor gesteld. Dit is de reden om regelmatig boomonderhoud uit te laten voeren. Een professionele boomverzorger kan hierbij helpen.

 

De boomverzorgers

Voor hoogwaardig en kwalitatief boomonderhoud ben je bij CB.Boomverzorging & Groenprojecten op het juiste adres. Deze boomverzorgers hebben de kennis en ervaring om bomen op de juiste manier te onderhouden en een boomcontrole uit te voeren.

 

De boomverzorgers kunnen bijvoorbeeld de kroon van de boom snoeien, waar het nodig is, om de groei te stimuleren en de boom in gezonde staat te houden. Ook kunnen zij dode takken verwijderen, plagen bestrijden en de boom inspecteren op schimmels en andere ziektes. Daarnaast geven zij advies over de verzorging en het onderhoud van de boom, zodat deze in optimale conditie blijft.

 

Door te kiezen voor boomverzorging in Purmerend, kunnen mogelijke problemen van de boom tijdig gesignaleerd worden door de boomverzorgers van CB.Boomverzorging & Groenprojecten. Zij kunnen zien wanneer de boom ziek is of wanneer er sprake is van een schimmel of plaag. Door tijdig in te grijpen, kan er verdere schade aan de boom of omgeving voorkomen worden.